Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQQ2-11-76
2022/0917-1
1 376 251,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
3. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/0875
2022/0875-2
1 369 074,45 € LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o spolupráci
2024/0425
1 329 373,10 € Organizátor RIDS, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Rámcová dohoda - Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
2022/1245
1 326 847,60 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2022/1246
1 326 847,60 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
29. December 2022
Zmluva o dielo
2022/1280
1 325 876,65 € STRABAG s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BAJ5-122-59 zo dňa 23.8.2021
2021/0842-1
1 311 665,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
5. Október 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BAJ5-122-59
2021/0842-2
1 311 665,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
12. Október 2022
Zmluva o dielo
2022/1087
1 288 113,55 € H B H , a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Január 2024
Kúpna zmluva číslo 2024/0014
2024/0014
1 279 590,00 € Kaufland Slovenská republika v. o. s. Trenčiansky samosprávny kraj
15. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M495-223-14 zo dňa 22.11.2018
2019/0063-2
1 269 529,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
10. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022
2022/0875-1
1 256 600,84 € LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva o dielo
2022/1175
1 242 634,57 € Strojstav spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
2009/0366-26
1 149 922,53 € SAD Trenčím a. s. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/0893
1 074 306,90 € Si.To.Ro s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
2022/0893-3
1 074 306,90 € Si.To.Ro s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Október 2022
Zmluva o dielo
2022/1065
1 066 797,59 € SESTAV, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
20. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1086
2022/1086-2
1 049 745,59 € Si.To.Ro s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/0931
2022/0931-1
1 018 090,40 € Viktor Kvaššay VK - SOK staveb. a obch. kontraktor Trenčiansky samosprávny kraj
12. August 2022
Zmluva o dielo
2022/0931
993 070,06 € Viktor Kvaššay VK - SOK staveb. a obch. kontraktor Trenčiansky samosprávny kraj