Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2022
Zmluva o dielo
2022/1100
1 794 168,02 € MV staving, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
29. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/0910
1 766 319,32 € Skanska SK a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021BPZ1-223-68
2022/0976-1
1 749 871,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
6. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023/0167
1 708 911,31 € COLAS Slovakia, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
9. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2022/0980
1 685 021,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
13. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/0167
2023/0167-1
1 680 241,81 € COLAS Slovakia, a s. Trenčiansky samosprávny kraj
21. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X535-223-47 zo dňa 1.4.2021
2021/0269-1
1 678 542,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
14. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BQJ4-223-68
2022/0980-1
1 613 057,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
11. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1190
2022/1190-2
1 603 843,03 € ROKO gips, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
4. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1087
2022/1087-2
1 594 528,51 € H B H, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/1087
2022/1087-3
1 590 531,06 € H B H, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1190
2022/1190-1
1 558 980,24 € ROKO gips, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o dielo
2023/1415
1 557 600,00 € SESTAV, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva o úvere
2024/1137
1 557 600,00 € Štátny fond rozvoja bývania Trenčiansky samosprávny kraj
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo
2022/1280-1
1 523 399,96 € STRABAG s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
29. Január 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ2-11-76 zo dňa 12.7.2022
2022/0917-2
1 508 779,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
4. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQQ2-11-76
2022/0917
1 491 735,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
22. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1087
2022/1087-1
1 475 118,41 € H B H, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva o dielo
2022/1190
1 447 022,83 € ROKO gips, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
25. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2022/0298
1 400 703,70 € Mesto Púchov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj