Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023/0168
2 318 113,52 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
27. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/0916
2022/0916-3
2 300 563,81 € COLAS Slovakia, a s. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 84/4/2022
2023/1770
2 287 909,82 € MBM-GROUP, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 84/4/2022
2023/1770-1
2 287 909,82 € MBM-GROUP, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Jún 2022
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2019/0091-2
2 287 767,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
8. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X549-223-47 zo dňa 12.2.2021
2021/0112-1
2 283 972,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ3-11-76 zo dňa 14.7.2022
2022/0918-1
2 256 554,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BQQ5-11-76
2022/0943
2 199 066,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
4. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302011BQQ3-11-76
2022/0918
2 147 654,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ3-11-76 zo dňa 14.7.2022
2022/0918-2
2 104 761,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 063/02I02-29-V01/2024
2024/1199
2 078 434,10 € Ministerstvo dopravy SR Trenčiansky samosprávny kraj
11. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2022/0275-1
2 069 620,46 € SOAR sk, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/0916
2022/0916-2
2 059 955,40 € COLAS Slovakia, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
7. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BPZ1-223-68
2022/0976
2 010 141,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
5. Apríl 2022
Zmluva o dielo
2022/0275
2 008 833,64 € SOAR sk, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
9. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2022/0986
1 958 858,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
16. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ4-11-76 zo dňa 14.7.2022
2022/0919-1
1 919 113,63 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
14. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BQJ9-223-68
2022/0986-1
1 841 772,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
12. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BQJ9-223-68
2022/0986-2
1 841 772,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
2. August 2022
Zmluva o dielo
2022/0916
1 799 984,12 € COLAS Slovakia, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj