Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BQQ8-11-76
2022/0920
3 605 266,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
3. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021AGB8-223-47
2021/0116-1
3 577 362,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Trenčiansky samosprávny kraj
18. Marec 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AGB8-223-47 zo dňa 12.2.2021
2021/0116-2
3 573 456,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Zmluva o dielo č. 2022/1276
2022/1276
3 569 648,98 € STRABAG s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Apríl 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AXC5-122-59 zo dňa 30.8.2021
2021/0859-1
3 489 453,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BQQ8-11-76
2022/0920-1
3 442 484,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva o dielo
2023/0099
3 434 804,51 € PORR s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
29. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1176
2022/1176-1
2 973 745,54 € COLAS Slovakia, a s. Trenčiansky samosprávny kraj
17. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BQQ9-11-76
2022/0921-1
2 916 169,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
13. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BQQ9-11-76
2022/0921-2
2 916 169,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
30. December 2022
Zmluva o dielo
2022/1281
2 833 679,54 € ROKO gips, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
2022/0275-5
2 725 591,63 € SOAR sk, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
18. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
2022/0275-4
2 606 374,82 € SOAR sk, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva o dielo
2022/1176
2 586 852,12 € COLAS Slovakia, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
11. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/0101
2022/0101-2
2 493 800,45 € Metrostav Slovakia a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
11. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2022/0275-2
2 411 034,70 € SOAR sk, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
12. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2023/0166-1
2 394 649,27 € Metrostav DS a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/0168
2023/0168-1
2 375 712,45 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
18. December 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ5-11-76 zo dňa 9.8.2022
2022/0943-2
2 343 372,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
6. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023/0166
2 336 772,26 € Metrostav DS a.s. Trenčiansky samosprávny kraj