Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluva o dielo 2022/0898
2022/0898-5
5 061 470,93 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
7. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2022/0898
2022/0898-4
5 013 571,13 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
17. August 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
2021/0164-4
5 005 720,36 € Skanska SK a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
15. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2023/419
2024/0267
5 000 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
24. November 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011W745-11-44 zo dňa 22.06.2020
2020/0280-3
4 969 204,95 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
3. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2021/1086
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2021/1086
4 714 969,49 € Keraming a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
17. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011F149-11-11 zo dňa 12.7.2017
2017/0644-1
4 694 132,78 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
19. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011W747-11-44 zo dňa 10.02.2021
2021/0110-2
4 637 132,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
4. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
2022/0898-3
4 526 899,13 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011W745-11-44 zo dňa 22.06.2020
2020/0280-2
4 526 899,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1161
2022/1161-1
4 513 661,39 € COLAS Slovakia, a s. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2022
Zmluva o dielo
2022/1236
4 504 740,50 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
2. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011BQR2-11-76
2022/0923-1
4 499 516,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011W745-11-44 zo dňa 22.06.2020
2020/0280-1
4 354 903,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 k č. Zmluve o dielo 2023/0099
2023/0099-1
4 011 083,10 € PORR s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
28. Október 2022
Zmluva o dielo
2022/1161
3 934 092,73 € COLAS Slovakia, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
4. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302011BQQ9-11-76
2022/0921
3 894 758,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
4. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ4-11-76
2022/0919
3 803 394,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1176
2022/1176-2
3 718 727,63 € COLAS Slovakia, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
26. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/0898
3 713 366,95 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj