Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Kúpna zmluva
2023/0865
111 184,80 € MIVASOFT, spol.s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
20. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/0876
110 153,52 € GEOCONSULT, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2023/0267
110 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
2023/0287
109 611,60 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
26. September 2023
Kúpna zmluva
2023/1166
106 212,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
2024/0500
105 996,59 € H B H , a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Jún 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K124-222-13 zo dňa 16.7.2018
2018/0684-1
105 502,04 € Obec Chynorany Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2022
Kúpna zmluva
2022/1241
104 280,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
27. Marec 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 2024/0021
2024/0021-1
103 612,80 € Hospic Milosrdných sestier Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2023
ZMLUVA č. 2023/0210 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0210
103 076,16 € PhDr. Andrej Benkovič Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva č. 2024/0021 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0021
102 809,60 € Hospic Milosrdných sestier Trenčiansky samosprávny kraj
7. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I731-222-13 zo dňa 13.9.2019
2019/0807-2
102 009,54 € Mesto Púchov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
28. Marec 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 2024/0045
2024/0045-1
101 203,20 € Krajské centrum ANEPS Trenčín n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 21 k Zmluve o pripojení č. 0120040984
2004/0022-21
100 874,40 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0045 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0045
99 998,40 € Krajské centrum ANEPS Trenčín n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0038 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0038
Doplnená
112 842,43 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2022
Oznámenie č. 2 k Zmluve č. 2022/0035
2022/0035-2
99 072,13 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2022/0035 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022/0035
99 072,13 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Kúpna zmluva
2023/0110
98 880,00 € VINMONT s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. September 2022
Kúpna Zmluva
2022/1007
98 328,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj