Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o dielo
2022/1243
145 875,00 € IMAO electric, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Zmluva o poskytovaní právneho poradenstva
2023/0133
142 200,00 € IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
18. Október 2023
Zmluva o dielo
2023/1228
141 696,20 € RS technology s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/1228
2023/1228-1
141 696,20 € RS technology s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 2022/0196 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2022
2022/0196-1
137 292,48 € TRIKOSTRAV, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0043 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0043
Doplnená
148 792,80 € Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. November 2022
Kúpna Zmluva
2022/1197
Doplnená
134 676,00 € PETERSON TECHNIK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2023/0268
134 453,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Rámcová zmluva
2022/1271
132 776,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
24. Január 2023
Kúpna zmluva
2023/0082
129 699,60 € MIVASOFT, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
2023/0347
127 188,00 € Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Trenčiansky samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2023/0347
2023/0347-1
127 188,00 € Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
2023/1472
120 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Trenčiansky samosprávny kraj
6. September 2022
Kúpna zmluva č. 2022/0972
2022/0972
118 647,60 € RC společnost s.r.o., prístroje pro vedu a vzdelání Trenčiansky samosprávny kraj
20. Júl 2022
Kúpna zmluva
2022/0874
116 708,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva č. 2024/0038 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0038
116 504,40 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
25. August 2022
Dohoda o splátkach
2022/0952
116 290,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
23. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právneho poradenstva
2021/1052-2
113 760,00 € IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Jún 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I951-222-13 zo dňa 13.9.2019
2019/0809-2
112 673,46 € Mesto Púchov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
9. November 2022
Kúpna zmluva číslo
2022/1187
111 480,00 € MIVASOFT, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj