Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 2024/0038
2024/0038-1
190 916,63 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
25. August 2023
Kúpna zmluva
2023/1058
186 043,48 € RM Gastro - JAZ s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2004/0022-20
178 680,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Kúpna zmluva
2023/0116
177 804,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
21. Jún 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 2022/0195 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2022
2022/0195-1
175 575,50 € Zdena Melicheríková Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/1111
168 000,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
27. September 2023
Delimitačný protokol
2023/1167
164 839,70 € Slovenská správa ciest Trenčiansky samosprávny kraj
8. November 2023
Dohoda o urovnaní sporných nárokov
2023/1257
164 376,29 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
3. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2022/1051-1
164 291,17 € C O M T E L , spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
2023/0349
164 079,78 € KVANT spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
26. Január 2024
ZMLUVA č. 2024/0005 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024
2024/0005
164 062,36 € TRIKOSTRAV, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
28. September 2022
Zámenná zmluva
2022/0967
162 427,25 € Mesto Dubnica nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
10. Jún 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J663-222-13 zo dňa 18.07.2018
2018/0683-1
160 351,90 € Obec Košeca Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
ZMLUVA č. 2023/0005 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0005
151 836,60 € TRIKOSTRAV, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0043 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovatel'ovi sociálnej služby
2024/0043
Doplnená
165 459,20 € Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024/0550
148 473,60 € Mgr. Darina Godálová - DAFE Trenčiansky samosprávny kraj
4. Júl 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2024/0550
2024/0550-1
148 473,60 € Mgr. Darina Godálová - DAFE Trenčiansky samosprávny kraj
27. September 2022
Zmluva o dielo
2022-1051
147 737,77 € C O M T E L, spol. s r .o. Trenčiansky samosprávny kraj
27. Október 2023
Zmluva o dielo č. 2023/1246
2023/1246
146 741,64 € SESTAV, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. December 2022
Zmluva o dielo
2022/1243
145 875,00 € IMAO electric, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj