Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2022/0334
242 462,93 € Mesto Nováky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
2024/1207
239 760,00 € ICETECHNIK.CZ s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
2024/1207-1
239 760,00 € ICETECHNIK.CZ s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
27. September 2022
Kúpna zmluva
2022/1049
237 370,85 € HD elektronic s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
9. September 2022
Kúpna Zmluva
2022/0984
227 719,20 € DIDACTIC Martin, s.r.o . Trenčiansky samosprávny kraj
26. Január 2024
ZMLUVA č. 2024/0004 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024
2024/0004
224 800,62 € Zdena Melicheríková Trenčiansky samosprávny kraj
25. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/0081
2023/0081-1
222 214,84 € MAXNETWORK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
23. Jún 2022
Kúpna zmluva číslo 2022/0309
2022/0309
209 632,95 € Obec Pravenec Trenčiansky samosprávny kraj
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva
2023/0219
207 288,13 € RM Gastro - JAZ s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Január 2023
Zmluva o dielo
2023/0081
205 489,20 € MAXNETWORK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
20. November 2023
Zmluva o dielo
2023/1361
204 566,20 € MV staving, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
ZMLUVA č. 2023/0004 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0004
203 524,87 € Zdenka Melicheríková Trenčiansky samosprávny kraj
12. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011X434-122-15 zo dňa 17.1.2020
2020/0075-1
202 519,20 € Mesto Dubnica nad Váhom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva o dielo
2022/0601
201 600,00 € Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave Trenčiansky samosprávny kraj
27. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2021/1086
2021/1086-2
195 798,27 € Keraming a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/0551
192 582,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Trenčiansky samosprávny kraj
28. Marec 2024
Oznámenie č. 1 k Zmluve č. 2024/0038
2024/0038-1
190 916,63 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
25. August 2023
Kúpna zmluva
2023/1058
186 043,48 € RM Gastro - JAZ s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2004/0022-20
178 680,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Kúpna zmluva
2023/0116
177 804,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj