Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2023
Rámcová úverová zmluva
2023/0863
30 000 000,00 € Council of Europe Development Bank Trenčiansky samosprávny kraj
23. December 2022
Dodatok č. 24 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK
2009/0366-24
17 550 000,00 € SAD Trenčín, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
DODATOKČ. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 2022/1059
2022/1059-2
15 928 208,21 € AVA-stav, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
23. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022-1059
2022/1059-3
15 878 579,06 € AVA·stav, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022-1059
2022/1059-1
14 399 464,69 € AVA-stav, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o dielo
2022-1059
12 537 891,33 € AVA-stav, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
20. December 2022
Zmluva o dielo
2022/1267
12 081 172,44 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
13. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1267
2022/1267-2
12 081 172,44 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
7. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BLP1-72-74
2022/0974
10 414 038,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
18. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo
2022/1266-1
10 352 988,35 € STRABAG s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
26. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1266
2022/1266-2
10 292 694,73 € STRABAG s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
16. September 2022
Dodatok č. 20 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK
2009/0365-21
9 950 000,00 € SAD Prievidza a. s. Trenčiansky samosprávny kraj
20. December 2022
Zmluva o dielo
2022/1266
9 260 008,97 € STRABAG s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
27. November 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLP1-72-74 zo dňa 30.08.2022
2022/0974-3
9 144 945,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
1. August 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLP1-72-74 zo dňa 30.08.2022
2022/0974-2
8 971 385,85 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
24. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
2023/0276-3
8 819 202,36 € Skanska SK a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
27. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2023/0276-2
8 765 239,57 € Skanska SK a.s Trenčiansky samosprávny kraj
4. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/0276
2023/0276-1
8 694 841,81 € Skanska SK a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLP1-72-74 zo dňa 30.08.2022
2022/0974-1
8 227 988,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011W727-11-44 zo dňa 1.2.2021
2021/0107-1
7 997 909,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj