Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2022
Zmluva o dielo
22/122
500,00 € Ľubomír Gašpar Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. August 2022
Zmluva o dielo
22/123
500,00 € Marián Petráš Krajské osvetové stredisko v Nitre
31. Január 2023
Zmluva o odborných službách
23/014
500,00 € Katarína Hlavatá - audítor Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/061
500,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/062
500,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/063
500,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
24. November 2022
Zmluva o dielo
22/204
450,00 € Alexandra Matáková Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/090
400,00 € Ľudmila Struková Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/092
400,00 € Ján Hyža Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/102
400,00 € Mgr. art. Alexandra Rychtarčíková Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Október 2022
Zmluva o dielo
22/151
400,00 € Zdenka Fekiačová Skruteková Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. November 2022
Zmluva o dielo
22/187
400,00 € Peter Luptovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
24. November 2022
Zmluva o dielo
22/205
400,00 € Agáta Krausová Krajské osvetové stredisko v Nitre
24. November 2022
Zmluva o dielo
22/206
400,00 € Slavomír Ondejka Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
22/056
350,00 € Peter Bednár Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/103
350,00 € Mgr. Peter Luptovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/112
350,00 € PROGRESION s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Október 2022
Zmluva o dielo
22/162
330,00 € Viktor Vincze Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/097
320,00 € Marek Karlubik Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o nájme priestorov mestskej haly v Nitre
22/044
300,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre