Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Zmluva o nájme
23/004
1 100,00 € Spevácky zbor Nitria Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/078
1 000,00 € Štefan Kubovič Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Október 2022
Zmluva o dielo
22/149
1 000,00 € Jana Csámpaiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/184
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. August 2022
Zmluva o dielo
22/124
700,00 € Milan Veróny Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. September 2022
Zmluva o dielo
22/131
700,00 € Oľga Bystrianska Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/111
675,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/084
600,00 € Iveta Štrbák Pandiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/085
600,00 € Marek Štrbák Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/110
600,00 € Mareena, o. z. Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. August 2022
Zmluva o nájme
22/117
600,00 € Mareena, o. z. Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Október 2022
Zmluva o dielo
22/150
600,00 € Oľga Bystrianska Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. November 2022
Zmluva o dielo
22/192
600,00 € Margita Jágerová Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/058
600,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/059
600,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/060
600,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
22/095
550,00 € Peter Bednár Krajské osvetové stredisko v Nitre
12. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
22/106
510,00 € Spevácky zbor Nitria Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. Júl 2022
Zmluva o nájme
22/113
500,00 € Educat – vzdelávacie centrum, s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. August 2022
Zmluva o dielo
22/121
500,00 € Marek Krištofík Krajské osvetové stredisko v Nitre