Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/027
150,00 € Daniela Hrdá Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/028
150,00 € Peter Pauko Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/029
150,00 € Zuzana Pustaiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/035
150,00 € Peter Rehák Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/041
150,00 € Slavomír Ondejka Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/043
150,00 € Veronika Hajdučíková Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/053
150,00 € Kristína Šimková Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/054
150,00 € Nikola Jankovýchová Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/055
150,00 € Mária Šišková Krajské osvetové stredisko v Nitre
3. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/089
150,00 € Daniela Hrdá Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/103
150,00 € Alžbeta Skalová Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/125
150,00 € Rozália Csámpaiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/126
150,00 € Valéria Pócsiková Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/128
150,00 € Alžbeta Gyepesová Krajské osvetové stredisko v Nitre
7. Jún 2023
Zmluva o dielo
23/143
150,00 € Ľubica Mešková Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Jún 2023
Zmluva o dielo
23/144
150,00 € Dominika Lehocká Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Jún 2023
Zmluva o dielo
23/152
150,00 € Ondrej Šaray Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
23/160
150,00 € Mária Valentová Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
23/161
150,00 € Katarína Jahnová Krajské osvetové stredisko v Nitre
28. Júl 2023
Zmluva o dielo
23/177
150,00 € Ivan Hugo Zelenák Krajské osvetové stredisko v Nitre