Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/112
60,00 € Viera Blehová Krajské osvetové stredisko v Nitre
18. Október 2023
Zmluva o dielo
23/222
60,00 € Eva Hudecová Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. November 2023
Zmluva o dielo
23/245
60,00 € Zuzana Balážiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
30. November 2023
Zmluva o dielo
23/264
60,00 € Gabriel Okša Krajské osvetové stredisko v Nitre
1. December 2023
Zmluva o dielo
23/267
60,00 € Veronika Horná Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Január 2024
Zmluva o dielo
24/001
60,00 € Michal Vokolek Krajské osvetové stredisko v Nitre
12. Február 2024
Zmluva o dielo
24/012
60,00 € Mária Záborská Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Február 2024
Zmluva o dielo
24/021
60,00 € Andrej Kováč Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Február 2024
Zmluva o dielo
24/025
60,00 € Veronika Mészárosová Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Február 2024
Zmluva o dielo
24/027
60,00 € Veronika Mészárosová Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Február 2024
Zmluva o dielo
24/028
60,00 € Mária Šišková Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Február 2024
Zmluva o dielo
24/029
60,00 € Nikola Jankovýchová Krajské osvetové stredisko v Nitre
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/069
60,00 € Andrea Maňovská Krajské osvetové stredisko v Nitre
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/070
60,00 € Lucia Pullmanová Krajské osvetové stredisko v Nitre
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/071
60,00 € Denisa Penciaková Krajské osvetové stredisko v Nitre
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/138
60,00 € Michal Vokolek Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
24/150
60,00 € Viera Blehová Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/061
64,00 € Dávid Števár Krajské osvetové stredisko v Nitre
3. Apríl 2024
nájomná zmluva
24/086
69,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Regionálna rozvojová agentúra Nitra
31. Január 2023
Zmluva o nájme
23/009
70,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre