Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o nájme
23/218
240,00 € Mareena, o. z. Krajské osvetové stredisko v Nitre
2. August 2022
Zmluva o dielo
22/116
250,00 € Peter Rafaj Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Október 2022
Zmluva o dielo
22/170
250,00 € Marcel Meluš Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Október 2022
Zmluva o dielo
22/167
250,00 € Ivana Lacková Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Október 2022
Zmluva o dielo
22/168
250,00 € Jaroslava Lehocká Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
22/190
250,00 € Peter Bednár Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/114
250,00 € Peter Brat Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/127
250,00 € Alžbeta Gyepesová Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/132
250,00 € Bernard Garaj Krajské osvetové stredisko v Nitre
18. Júl 2023
Zmluva o nájme
23/171
250,00 € Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Krajské osvetové stredisko v Nitre
28. Júl 2023
Zmluva o dielo
23/179
250,00 € Alžbeta Mikleová Krajské osvetové stredisko v Nitre
28. November 2023
Zmluva o dielo
23/258
250,00 € Igor Balla Krajské osvetové stredisko v Nitre
1. December 2023
Zmluva o dielo
23/271
250,00 € Divadlo ASI Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/059
260,00 € Marek Karlubik Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Október 2022
Zmluva o dielo
22/165
260,00 € Martina Vargová Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Október 2022
Zmluva o dielo
22/158
270,00 € Peter Luptovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Marec 2023
Zmluva o nájme
23/082
270,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
31. Január 2023
Nájomná zmluva
23/010
275,00 € Regionálna rozvojová agentúra Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o nájme priestorov mestskej haly v Nitre
22/044
300,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o nájme priestorov mestskej haly v Nitre
22/045
300,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre