Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o dielo
23/192
150,00 € Ján Huňady Krajské osvetové stredisko v Nitre
12. September 2023
Zmluva o dielo
23/194
150,00 € Rozália Csámpaiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
5. Október 2023
Zmluva o dielo
23/211
150,00 € Ján Huňady Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. November 2023
Zmluva o dielo
23/241
150,00 € Martina Vargová Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. November 2023
Zmluva o dielo
23/243
150,00 € Martina Kertészová Krajské osvetové stredisko v Nitre
1. December 2023
Zmluva o dielo
23/268
150,00 € Peter Luptovský Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/062
152,00 € Peter Brat Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. August 2022
Zmluva o nájme
22/120
155,00 € Nitrianska komunitná nadácia Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/064
160,00 € Dušan Hvizd Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. Marec 2023
Zmluva o nájme
23/045
160,00 € Slovenská asociácia motoristického športu Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/066
160,00 € Judita Sadíleková Krajské osvetové stredisko v Nitre
20. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/067
160,00 € Jana Mikitková Krajské osvetové stredisko v Nitre
22. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/078
170,00 € Renáta Jurčová Krajské osvetové stredisko v Nitre
22. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/080
170,00 € Peter Weinciller Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/093
180,00 € Samuel Kovács Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/094
180,00 € Marián Emanuel Karaffa Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/115
180,00 € Marcela Lenčéšová Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. September 2023
Zmluva o dielo
23/190
180,00 € Mária Záborská Krajské osvetové stredisko v Nitre
1. December 2023
Zmluva o dielo
23/265
180,00 € Mária Švecová Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/079
200,00 € Kristína Šimková Krajské osvetové stredisko v Nitre