Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o dielo
23/207
100,00 € Daniela Hrdá Krajské osvetové stredisko v Nitre
3. Október 2023
Zmluva o dielo
23/209
100,00 € Daniel Brogyányi Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. November 2023
Zmluva o dielo
23/235
100,00 € Martina Vargová Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. November 2023
Zmluva o dielo
23/242
100,00 € Ondrej Šaray Krajské osvetové stredisko v Nitre
28. November 2023
Zmluva o dielo
23/259
100,00 € Nao Higano Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. Január 2024
Zmluva o dielo
24/005
100,00 € Peter Pauko Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Február 2024
Zmluva o dielo
24/018
100,00 € Daniel Brogyányi Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Február 2024
Zmluva o dielo
24/020
100,00 € Andrej Kováč Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. Február 2024
Zmluva o dielo
24/036
100,00 € Ľudmila Struková Krajské osvetové stredisko v Nitre
7. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/039
100,00 € Evelyn Fazekašová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/053
100,00 € Michal Lachký Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/054
100,00 € Ivan Molnár Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/055
100,00 € Michal Vokolek Krajské osvetové stredisko v Nitre
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/067
100,00 € Stanislav Králik Krajské osvetové stredisko v Nitre
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/082
100,00 € Andrej Kováč Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Nájomná zmluva
24/101
100,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Slovenská asociácia motoristického športu
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/115
100,00 € Gabriela Pavelová Krajské osvetové stredisko v Nitre
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/076
105,00 € Denisa Penciaková Krajské osvetové stredisko v Nitre
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/092
110,00 € Nikola Jankovýchová Krajské osvetové stredisko v Nitre
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/096
110,00 € Veronika Mészárosová Krajské osvetové stredisko v Nitre