Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Zmluva o dielo
23/003
100,00 € Barbora Tóthová Krajské osvetové stredisko v Nitre
7. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/030
100,00 € Eva Vašeková Krajské osvetové stredisko v Nitre
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/031
100,00 € Veronika Turčániová Krajské osvetové stredisko v Nitre
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/032
100,00 € Peter Rafaj Krajské osvetové stredisko v Nitre
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/033
100,00 € Peter Rafaj Krajské osvetové stredisko v Nitre
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/034
100,00 € Daniel Brogyányi Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/036
100,00 € Mária Nagyová Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/037
100,00 € Liliana Šišková Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/038
100,00 € Miroslava Porubänová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/040
100,00 € Ľubica Mešková Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/051
100,00 € Ivan Molnár Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/081
100,00 € Andrej Kováč Krajské osvetové stredisko v Nitre
3. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/090
100,00 € Veronika Turčániová Krajské osvetové stredisko v Nitre
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/094
100,00 € Denisa Penciaková Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
23/104
100,00 € Miroslav Borkovič Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/130
100,00 € Mária Nagyová Krajské osvetové stredisko v Nitre
26. Máj 2023
Zmluva o nájme
23/135
100,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. Júl 2023
Zmluva o dielo
23/163
100,00 € Daniela Hrdá Krajské osvetové stredisko v Nitre
28. Júl 2023
Zmluva o dielo
23/169
100,00 € Michal Denci Krajské osvetové stredisko v Nitre
27. September 2023
Zmluva o dielo
23/207
100,00 € Daniela Hrdá Krajské osvetové stredisko v Nitre