Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Podlicenčná zmluva
23/261
0,00 € SOLAR Hvezdáreň Senec Krajské osvetové stredisko v Nitre
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
23/263
0,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
23/265
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
23/275
0,00 € Magna Energia a.s. Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. Január 2024
Zamestnávateľská zmluva na DDS
24/007
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
24/035
0,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
2. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
24/140
0,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
24/144
0,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
24/182
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
24/183
0,00 € SOZA Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o nájme
22/077
10,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. Október 2022
Zmluva o nájme
22/160
15,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Január 2023
Zmluva o dielo
23/005
15,00 € Mária Záborská Krajské osvetové stredisko v Nitre
11. Október 2023
Zmluva o nájme
23/213
15,00 € Regionálna rozvojová agentúra Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
15. Máj 2024
Zmluva o nájme
24/160
15,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Regionálna rozvojová agentúra Nitra
26. September 2022
Zmluva o nájme
22/137
20,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
25. Január 2023
Zmluva o nájme
23/008
20,00 € DL GARANT s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
31. Január 2023
Zmluva o nájme
23/012
20,00 € DL GARANT s.r.o. Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Október 2023
Zmluva o nájme
23/214
20,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre
6. December 2023
Zmluva o nájme
23/274
23,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajské osvetové stredisko v Nitre