Centrálny register zmlúv

Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Zmluva o nájme / MTK
19/2023
650,00 € Mestský telovýchovný klub Základná škola Vilka Šuleka
3. Október 2023
Rámcová zmluva na školský mliečny program
20/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a. s. Základná škola Vilka Šuleka
20. September 2023
Zmluva o nájme / Valach
17/2023
1 035,00 € Marek Valach Základná škola Vilka Šuleka
11. September 2023
Návrh poistnej zmluvy - Úrazové poistenie žiakov
16/2023
292,60 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo
10. Jún 2023
Zabezpečenie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov "Školské ovocie"
12/2023
0,00 € N&J-DOS s.r.o. Základná škola Vilka Šuleka
26. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP POP 3
15/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Vilka Šuleka
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí grantu / Pontis
13/2023
3 000,00 € Pontis n.o. Základná škola Vilka Šuleka
4. Júl 2023
Zmluva o nájme / Majorette BIBI
14/2023
100,00 € Základná škola Vilka Šuleka Majorette BIBI, o. z.
17. Marec 2023
Zmluva o obstaraní pobytu / Ceres
6/2023
4 911,00 € CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. Základná škola Vilka Šuleka
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania / Stredná odborná škola pedagogická
9/2023
0,00 € Základná škola Vilka Šuleka Stredná odborná škola pedagogická
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme / Trnková
10/2023
100,00 € Základná škola Vilka Šuleka Ing. arch. Lenka Trnková
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme / Lavorová
11/2023
100,00 € Základná škola Vilka Šuleka Zuzana Lavorová
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo / Edusteps
8/2023
526,00 € EDUSTEPS Základná škola Vilka Šuleka
4. Apríl 2023
Zmluva o nájme / Kolníková
7/2023
40,00 € Základná škola Vilka Šuleka PhDr. Helena Kolníková
18. Február 2023
Zmluva o nájme / Kolóny
5/2023
100,00 € Tomáš Kolony Základná škola Vilka Šuleka
17. Február 2023
Dohoda o spolupráci / ŠCPaP
4/2023
0,00 € Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím Základná škola Vilka Šuleka
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a lyžiarskych služieb / SCM
21/2022
3 335,00 € SCM, s.r.o. Základná škola Vilka Šuleka
8. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
2/2023
547,00 € ESPIK Group s. r. o. Základná škola Vilka Šuleka
8. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb
3/2023
0,00 € Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo Základná škola Vilka Šuleka
2. Február 2023
Zmluva o nájme / Straka
1/2023
300,00 € Základná škola Vilka Šuleka Peter Straka