Centrálny register zmlúv

Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
Zabezpečenie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov pre deti a žiakov "Školské ovocie"
7/2022
0,00 € Jozef Čmehýl D-O-S Doprava Obchod Služby Základná škola Vilka Šuleka
21. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 390
11/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Vilka Šuleka
6. Október 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci / Dajme spolu gól
15/2022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola Vilka Šuleka
10. December 2022
Poistná zmluva / PZP
19/2022
0,00 € AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. Základná škola Vilka Šuleka
8. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb
3/2023
0,00 € Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo Základná škola Vilka Šuleka
17. Február 2023
Dohoda o spolupráci / ŠCPaP
4/2023
0,00 € Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím Základná škola Vilka Šuleka
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania / Stredná odborná škola pedagogická
9/2023
0,00 € Základná škola Vilka Šuleka Stredná odborná škola pedagogická
10. Jún 2023
Zabezpečenie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov "Školské ovocie"
12/2023
0,00 € N&J-DOS s.r.o. Základná škola Vilka Šuleka
26. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP POP 3
15/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Vilka Šuleka
3. Október 2023
Rámcová zmluva na školský mliečny program
20/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a. s. Základná škola Vilka Šuleka
8. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
24/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola Vilka Šuleka
19. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci / Dajme spolu gól
30/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola Vilka Šuleka
19. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva / SmartBooks
31/2023
0,00 € SmartBooks, a.s. Základná škola Vilka Šuleka
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - O2
32/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Vilka Šuleka
26. Január 2024
Darovacia zmluva / Bekaert
1/2024
0,00 € Bekaert Hlohovec, a.s. Základná škola Vilka Šuleka
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
6/2024
0,00 € Proxia services s.r.o. Základná škola Vilka Šuleka
27. Február 2024
Zmluva o nájme / Šulekovskí zahradkári
4/2024
10,00 € Základná škola Vilka Šuleka Občianske združenie Šulekovskí záhradkári
23. Február 2024
Zmluva o nájme / Levčík
3/2024
15,00 € Mgr. Róbert Levčík Základná škola Vilka Šuleka
13. Október 2023
Zmluva o nájme / Jurdová
21/2023
30,00 € Základná škola Vilka Šuleka Dominika Jurdová
4. Apríl 2023
Zmluva o nájme / Kolníková
7/2023
40,00 € Základná škola Vilka Šuleka PhDr. Helena Kolníková