Centrálny register zmlúv

Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
5/2024
128 903,97 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Vilka Šuleka
17. Marec 2023
Zmluva o obstaraní pobytu / Ceres
6/2023
4 911,00 € CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. Základná škola Vilka Šuleka
22. Jún 2022
Zmluva o servisnej službe / CWS
8/2022
3 747,00 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. Základná škola Vilka Šuleka
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a lyžiarskych služieb / SCM
21/2022
3 335,00 € SCM, s.r.o. Základná škola Vilka Šuleka
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí grantu / Pontis
13/2023
3 000,00 € Pontis n.o. Základná škola Vilka Šuleka
18. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva
18/2023
1 810,00 € SmartBooks, a.s. Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo
10. December 2022
Kúpna zmluva / Autodiskont
18/2022
1 690,00 € AUTO DISKONT s.r.o. Základná škola Vilka Šuleka
20. September 2022
Zmluva o nájme
13/2022
1 035,00 € Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo Marek Valach
20. September 2023
Zmluva o nájme / Valach
17/2023
1 035,00 € Marek Valach Základná škola Vilka Šuleka
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie / TTSK
6/2022
1 000,00 € Základná škola Vilka Šuleka Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva o nájme / MTK
19/2023
650,00 € Mestský telovýchovný klub Základná škola Vilka Šuleka
20. Október 2023
Zmluva o nájme / Leopoldovský tenisový klub
23/2023
650,00 € Základná škola Vilka Šuleka Leopoldovský tenisový klub Leopoldov LTC
8. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
2/2023
547,00 € ESPIK Group s. r. o. Základná škola Vilka Šuleka
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo / Edusteps
8/2023
526,00 € EDUSTEPS Základná škola Vilka Šuleka
8. Október 2022
Zmluva o nájme / Mlynek
16/2022
490,00 € Základná škola Vilka Šuleka Mgr. Miroslav Mlynek
19. November 2022
Zmluva o dielo / Edusteps
17/2022
480,00 € EDUSTEPS Základná škola Vilka Šuleka
15. November 2023
Zmluva o nájme / Peter Straka
26/2023
420,00 € Základná škola Vilka Šuleka Peter Straka
20. Október 2023
Zmluva o nájme / Lavorová
22/2023
330,00 € Základná škola Vilka Šuleka Neuvedené
15. November 2023
Zmluva o nájme / Pekarovič
28/2023
330,00 € Základná škola Vilka Šuleka Tomáš Pekarovič
5. December 2023
Moje podnikanie - poistná zmluva
29/2023
318,55 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Vilka Šuleka