Centrálny register zmlúv

Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní dráhy plaveckého bazéna spolu s príslušenstvom
2022/12
0,00 € Občianske združenie Bazén Piešťany Základná škola, Brezová 19, Piešťany
16. November 2022
Zmluva o dielo
151_2022
160,00 € TRIMEL s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
4. Október 2022
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
DoZSOP 1332/2022
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
18. Október 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/10
240,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže
18. Október 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/11
330,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Ivan Malinka
4. Október 2022
Príloha č. 2 - 5
2022_prílohy k zmluve EBBB
0,00 € Tatra banka, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
4. Október 2022
Dohoda o zabezpečení súvislej praxe
DoZSOP 1330/2022
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
4. Október 2022
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
DoZSOP 1331/2022
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
26. September 2022
NZ/2022/07
Nájomná zmluva
4,15 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
26. September 2022
NZ/2022/09
Nájomná zmluva
170,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany HappyMove
26. September 2022
NZ/2022/08
Nájomná zmluva
420,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Mgr. František Olšavský
26. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/06
1,75 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
18. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/02
1 700,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany „Funny athletics“
18. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/03
800,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany „Funny athletics“
18. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/04
320,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany TJ Družba Piešťany
18. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/05
72,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, o. z.
13. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/01
2 900,00 € Volejbalový klub mládeže - VKM Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. August 2022
Zmluva o prenájme zásobníkov
2022/18
0,00 € IKA Trading s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. Máj 2022
Zmluva o prevode správy majetku
2022/17
10 457,57 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Základná škola M.R.Štefánika
20. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5101587886
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany