Centrálny register zmlúv

Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
DoZSOP 1332/2022
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
24. November 2022
Zmluva o zájazde
21319
0,00 € CK Slniečko, spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
24. November 2022
Zmluva o zájazde
21233
0,00 € CK Slniečko spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
30. November 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní dráhy plaveckého bazéna spolu s príslušenstvom
2022/12
0,00 € Občianske združenie Bazén Piešťany Základná škola, Brezová 19, Piešťany
9. December 2022
Dohoda o spolupráci - realizácia MODULU na základnej škole
2022/13
0,00 € Slovenský zväz hádzanej Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Rámcová dohoda
2013/01
0,00 € MABONEX Slovakia spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Rámcová dohoda
2023/02
0,00 € VVM Obchodná, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Rámcová dohoda
2023/03
0,00 € Peter Varga – P+E Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Rámcová dohoda
2023/04
0,00 € AG FOODS SK, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. December 2022
Kolektívna zmluva
2023/05
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Brezová 19, 921 01 Piešťany Základná škola, Brezová 19, Piešťany
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21349234; I: 2023/06
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. Január 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda - 2023/07
0,00 € Peter Varga - P+E Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. Január 2023
Nájomná zmluva
2023/08
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany
10. Február 2023
Dohoda o spolupráci
2023/09
0,00 € Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov Základná škola, Brezová 19, Piešťany
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci
0,00 € Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov Základná škola, Brezová 19, Piešťany
22. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023/10
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
2. Marec 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
2023/11
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2023/14
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva - NZ/2022/13
Nájomná zmluva - NZ/2022/13
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Mgr. František Olšavský
18. Máj 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NZ/2022/14
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ