Centrálny register zmlúv

Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2023
Dohoda o spolupráci
2023/09
0,00 € Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov Základná škola, Brezová 19, Piešťany
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci
0,00 € Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov Základná škola, Brezová 19, Piešťany
22. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023/10
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
2. Marec 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
2023/11
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2023/14
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva - NZ/2022/13
Nájomná zmluva - NZ/2022/13
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Mgr. František Olšavský
18. Máj 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NZ/2022/14
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
29. Máj 2023
Nájomná zmluva NZ/2022/15
2022/15
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode
Dodatok k rámcovej dohode
0,00 € Peter Varga - P+E Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A16913364
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_245
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Brezová 19, Piešťany
25. August 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/01
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Mgr. Ondrej Čáp
14. September 2023
Zmluva o spolupráci
-
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
20. September 2023
Dohoda o zriadení športového krúžku - hádzaná
Dohoda
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany MHK Piešťany
27. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/07
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany HappyMove
27. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/08
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Funny athletics, o.z.
27. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-M/2023/09
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Funny athletics, o.z.
2. Október 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/11
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany
3. Október 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/10
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Mgr. František Olšavský
5. Október 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/12
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Ivan Malinka