Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Poistná zmluva
11-13935
164,10 € UNION poisťovňa a.s. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
9. August 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
Dodatok č. 2 k zmluve č.2020 MPC NP PoP2 ZŠ 662
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
9. Máj 2022
Zmluva o servisnej službe
01/2022
187,44 € CWS-boco Slovensko s.r.o. , Bratislava Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
1/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2022
60,00 € Obecný úrad Rovňany Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec