Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
4139
3 192,00 € Fatralandia agentúra zážitkov-cestovná kancelária o.z. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Marec 2023
zmluva o poskytnutí dotácie
20237
2 850,00 € Obec Málinec Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
18. Január 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
4139
2 480,00 € Fatralandia agentúra zážitkov-cestovná kancelária o.z. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
20. Február 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl
RÚŠS-BB-072/24
400,00 € Regionálny úrad školskej správy Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. Február 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl
RÚŠ-BB-061/24
400,00 € Regionálny úrad školskej správy Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
9. Máj 2022
Zmluva o servisnej službe
01/2022
187,44 € CWS-boco Slovensko s.r.o. , Bratislava Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
202415
180,00 € Obec Ozdín Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
31. August 2023
Úrazové poistenie žiakov
111115049
171,35 € UNION Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
14. September 2022
Poistná zmluva
11-13935
164,10 € UNION poisťovňa a.s. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
17. Apríl 2023
2023011
2023011
70,00 € Ján Novodomský Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202313
70,00 € Zdenka Janštová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2022
60,00 € Obecný úrad Rovňany Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
9. Február 2023
Poistná zmluva
1114188
18,60 € UNION poisťovňa Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
6. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
011
10,00 € Juraj Janšto Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
1/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
9. August 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
Dodatok č. 2 k zmluve č.2020 MPC NP PoP2 ZŠ 662
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
12. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
013
0,00 € Jaroslav Valentíny Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
1. Február 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
01/2023
0,00 € SOŠ pedagogická Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
1. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
12062
0,00 € UPSVaR Lučenec Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
10. Február 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec