Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov rekvalifikačného kurzu
202317
0,00 € Gastro Academy s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci - kúpna zmluva
202316
0,00 € Globactive s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
17. Máj 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202315
0,00 € Zuzana Debnárová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
15. Máj 2023
zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
202314
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
13. Apríl 2023
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2023009
0,00 € SOŠ pedagogická Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Apríl 2023
zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
202312
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202313
70,00 € Zdenka Janštová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
17. Apríl 2023
Kolektívna zmluva
2023010
0,00 € Odborový zväz PŠAV na Slovensku Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
17. Apríl 2023
2023011
2023011
70,00 € Ján Novodomský Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
27. Marec 2023
Darovacia zmluva s vopred určeným účelom
8
0,00 € Juraj Janšto Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
1. Február 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
01/2023
0,00 € SOŠ pedagogická Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2
0,00 € SOŠ pedagogická Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Marec 2023
zmluva o poskytnutí dotácie
20237
2 850,00 € Obec Málinec Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
10. Február 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
9. Február 2023
Poistná zmluva
1114188
18,60 € UNION poisťovňa Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
1. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
12062
0,00 € UPSVaR Lučenec Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
18. Január 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
4139
2 480,00 € Fatralandia agentúra zážitkov-cestovná kancelária o.z. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
12. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
013
0,00 € Jaroslav Valentíny Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
10. Október 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
4139
3 192,00 € Fatralandia agentúra zážitkov-cestovná kancelária o.z. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
6. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
011
10,00 € Juraj Janšto Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec