Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 30/OKC/2013
Dodatok č. 8
3 677,10 € Technické služby mesta Rožňava STEFE Rožňava
22. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
03/VSA/2022
173,00 € Technické služby mesta Rožňava Peter Geč
31. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/OKC ESS/2022
16,62 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Ing. Ján Štefan, Novomeského 30, 04801 Rožňava
5. Apríl 2022
športovo-oddychový areál K Park
1
0,00 € Mesto v pohybe OZ, Edelényska 48, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
12. Apríl 2022
Zmluva o obstaraní predaja parkovacích kariet
1/P/TSMRV/2022
0,00 € Peter Palgut, Sládkovičova 376/12, 065 03 Podolinec Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí služby
2/2022
0,00 € EURIS, spol.s r.o., Šafárikova 116A, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
5. Máj 2022
Dodatok č.9
9
0,00 € STEFE Rožňava, s.r.o., Zvolenská cesta 1. 974 05 Banská Bystrica Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
11. Máj 2022
Zmluva o sprostredkovaní služby
27/2022
0,00 € QEX a.s., Brnianska 1, 911 05 Trenčín Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
3. Jún 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
1/OKC/2022
0,00 € Alica Drenková - ALIZ, Kyjevská 1, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
19. Jún 2022
Nájomná zmluva
02/VŠA/2022
0,00 € Lukáš Lánik, Smrková 178, 330 01 Kyšice, ČR Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
22. Jún 2022
Dodatok č.2
2
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Tanečný klub SAMBED Rožňava, Šafárikova 33, 048 01 Rožňava
22. Jún 2022
Dodatok č.6
6
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Marek Milko, 049 35 Ochtiná 245
22. Jún 2022
Dodatok č.4
4
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Ľubica Judiaková, Čučma 263, 048 01 Rožňava
22. Jún 2022
Dodatok č.5
5
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Marcela Szakácsová Salón NOBLESSE, Hlavná 96, 049 55 Dlhá Ves
22. Jún 2022
Dodatok č.3
3
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Bc. Andrea Budaiová - B Beauty Salón, Tlačiarenská 162/7, 048 01 Rožňava
22. Jún 2022
Dodatok č.7
7
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Katarína Kováčová HAIR STUDIO, M.R.Štefánika 17, 048 01 Rožňava
22. Jún 2022
Dodatok č.8
8
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava , Alžbeta Györgyová - KS Biocentrum Zvolen, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
22. Jún 2022
Kúpna zmluva
3/2022
0,00 € AC s.r.o., Gemreská 563, 049 51 Brzotín Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
22. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
05/VSA/2022
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Uni Finance Group s.r.o., Edelényská 22, 048 01 Rožňava
22. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
4/2022
0,00 € FEBA s.r.o., Cintorínska 9, 811 08 Bratislava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava