Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Technické služby mesta Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
17/2023
0,00 € Peter Longauer, Poľná 894/18, 900 27 Bernolákovo Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
24. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
30/2023
0,00 € Jaroslav Jablonský, Matice slovenskej 980/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
13/2023
0,00 € Katarína Grünnerová rod. Hudecová, Mierová 276/18, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
12/2023
0,00 € Barbora Juhászová rod. Ambrúzsová, Slnečná 1665/13, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
11/2023
0,00 € Ing. Enikő Dobos rod. Dobos, Slnečná 1661/14, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
27/2023
0,00 € Marian Reiser, Kyjevská 1890/30, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
25/2023
0,00 € Ondrej Knábel, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 309 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
24/2023
0,00 € Dagmar Mogyoróšiová rod. Kiskusová, Rudná 38, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
23/2023
0,00 € Vladimír Czarný, Nadabula 49, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
22/2023
0,00 € Helena Štrbová rod. Lenkeiová, Kasárenská 2115/4, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
21/2023
0,00 € Karol Gábor ml., Nadabula 174, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
19/2023
0,00 € Ružena Majorosová rod. Vargová, Okružná 2147/20, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
18/2023
0,00 € Ružena Majorosová rod. Vargová, Okružná 2147/20, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
16/2023
0,00 € Alžbeta Proschingerová rod. Szarková, Kvetná 10, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
28/2023
0,00 € Gabriel Landori, Letná 321/30, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
14. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
9/2023
0,00 € Mária Sikur rod. Volčková, Rožňava, Pionierov 638/16 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
1/2023/S
0,00 € FEBA s.r.o., Cintorínska 9, 811 08 Bratislava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
17. Február 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
7/2023
0,00 € Mátéová Gabriela rod. Hideghétyová, Krásnohorská 2017/26, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
14. Február 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
5/2023
0,00 € JUDr. Šmihulová Melánia rod. Šabáková, Letná 319/22, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
14. Február 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
6/2023
0,00 € Suchanová Želmíra rod. Dorčáková, Pavla Dobšinského 828/51, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava