Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
29/2023 HM-RV
0,00 € Eva Králiková rod. Králiková, Medená 5712/3, 974 05 Banská Bystrica Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
2. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
31/2023 HM-RV
0,00 € Oktavián Novák, 048 01 Rudná 313 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
2. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
34/2023 HM-RV
0,00 € Mária Nováková rod. Nováková, Zlatá 305/29, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
30. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
114 NP
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Ivan Potocky, 048 01 Čučma 24
29. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
85/2023 HM-RV
0,00 € PhDr. Fazekasová Miriam r. Poláková, Garbiarska 1125/2 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
72/2023 HM-RV
0,00 € PhDr. Darina Jobbágyová rod. Liptáková, Pod Kalváriou 2177/22, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
68/2023 HM-RV
0,00 € Mgr. Ján Bubenko, Kozmonautov 1678/1, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
65/2023 HM-RV
0,00 € Ing. Štefan Fábián, Pavla Dobšinského 829/47, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
64/2023 HM-RV
0,00 € Magdaléna Fábiánová rod. Lakosová, Pavla Dobšinského 829/47, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
74/2023 HM-RV
0,00 € Ivan Mlynský, Šafárikova 468/107, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
25. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
94/2023 HM-RV
0,00 € Júlia Špernogová rod. Vozárová, Páterová 719/105, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
25. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
100/2023 HM-RV
0,00 € Anna Farkašová rod. Gašparcová, Železničná 831, 049 11 Plešivec Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
25. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
103/2023 HM-RV
0,00 € Mgr. art. Cyprián Koreň, Ľudovíta Štúra 680/9, 967 01 Kremnica Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
17. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
81/2023
0,00 € Lenkeyová Helena rod. Maksiová, Školská 1283/12, 982 01 Tornaľa Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
17. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
82/2023
0,00 € Brigita Hrašková rod. Kostecká, Juraja Marikovszkého 1740/11, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
12. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
63/2023
0,00 € Ing. Ján Štefan, Rožňavské Bystré 48 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
12. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
71/2023
0,00 € Jaroslava Neubauerová rod. Bojanovská, Zlatá 310/9 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
12. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
79_2023
0,00 € Ing. Ján Jakobej, Edelényska 1940/6 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
11. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
99/2023
0,00 € Anna Selecká rod. Takáčová, Zlatá 296/18, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
10. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
50/2023
0,00 € Gizela Balážová rod. Balážová, Slnečná 1665/13, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava