Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
06/VŠA/2024
385,00 € Technické služby mesta Rožňava MAYSER Slovakia s.r.o.
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
03/VŠA/2024
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava UNI FINANCE GROUP s.r.o., Edelényska 1960/22, 048 01 Rožňava
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
04/VŠA/2024
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Zita Klimová, Krásnohorská 2227/61, 048 01 Rožňava
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/VŠA/2024
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Zita Klimová, Krásnohorská 2227/61, 048 01 Rožňava
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
04/OKC ESS/2024
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Jana Hulínová, 023 14 Skalité 526
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
05/VŠA/2024
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava UNI FINANCE GROUP s.r.o., Edelényska 1960/22, 048 01 Rožňava
13. Jún 2024
Dodatok č.1
1i
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Ivan Potocky, 048 01 Čučma 24
30. Máj 2024
Dodatok č. 12
12
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava STEFE Rožňava, s.r.o., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
14. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
03/OKC ESS/2024
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Centrum kultúry Košického kraja, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice
3. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
3/TR/2024
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Slavomíra Boldiová - firma GASLA, Sama Czabana 14, 048 01 Rožňava
25. Apríl 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
8/2024
0,00 € Commander Serrvices s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
294/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Šafár Ivan, Rožňava, Južná 1723/5
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
295/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava RNDr. Kozár Alfréd, Košice-Vyšné Opátské, Hájnická 1228/1
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
296/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Barciová Etela rod. Šinglárová, Rožňava, Banícka 1472/19
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
299/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Vozár Ladislav, Gemerská Poloma, Ul. Hámor 548
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
306/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Kaňúrová Mária rod. Gyöngyösová, Betliar, Pokroku 358
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
331/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Kesiová Klára rod. Gajdošová Klamková, Rudná 147
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
333/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Schrenkelová Irena, 85105 Bratislava, Topolčianska 5
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
340/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Drenková Gabriela rod. Fujdiarová, Rožňava, Kyjevská 1895/15
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m. č. Nadabula
341/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Vastag Anton, 07631 Streda nad Bodrogom 638/87