Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/OKC ESS/2023
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava
26. Október 2023
Zmluva o prenájme
ZKE23000499
0,00 € Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
25. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/OKC/2023
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Dušan Horváth HORLOV, 980 46 Gemerská Panica 141
18. Október 2023
Rámcova kúpna zmluva
912023
0,00 € AGRO CS Slovakia, a.s. , Nám.republiky 5, 984 01 Lučenec Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
22023
0,00 € Arpád Icsó, Šafárikova 33, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/OKC/2023
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Eva Elexová EVA - Salón, Edelényska 4, 048 01 Rožňava
25. September 2023
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu
123082
0,00 € JOMA TRAVEL, s.r.o., Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
07/VŠA/2023
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava OZ TIROMATIV, Letná 8, 048 01 Rožňava
11. September 2023
Zmluva o nájme pozemku
1/TR/2023
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Alexander Ikri - Malex, Sama Czabána 1332/17, 048 01 Rožňava
7. September 2023
Zmluva o dielo
85/2023
0,00 € LAURET, s.r.o., Južná Trieda 48, 040 01 Košice Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
4. September 2023
Dohoda o umiestnení a prevádzke pozorovacieho objektu SHMÚ na meranie kvality ovzdušia
243-800-2023
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
17. August 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m.č. Nadabula
180/2023 HM-RV
0,00 € Szántová Gizela rod. Fibyová, Rožňava, Čučmianska 1687/12 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
17. August 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m.č. Nadabula
186/2023 HM-RV
0,00 € Šalamonová Mária rod. Donovalová,Rožňava, Edelényska 1988/3 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
17. August 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m.č. Nadabula
187/2023 HM-RV
0,00 € Šlachtičová Eva rod. Filcsáková, Rožňava, J.A.Komenského 1731/17 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
10. August 2023
Dodatok č.11
11
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 257/21, 048 01 Rožňava STEFE Rožňava, s.r.o., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
9. August 2023
Kúpna zmluva
812003
0,00 € Marek Milko, 049 35 Ochtiná 245 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
8. August 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m.č. Nadabula
109/2023 HM-RV
0,00 € Szenderák Gabriel, Nadabula 130 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
8. August 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m.č. Nadabula
177/2023 HM-RV
0,00 € Bányászová Katarína rod. Horváthová, Rožňava Martina Kukučína 1828/5 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
8. August 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m.č. Nadabula
176/2023 HM-RV
0,00 € Patináková Ivica rod. Patináková, Brzotín, Gemerská 15/8 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
8. August 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m.č. Nadabula
169/2023 HM-RV
0,00 € Skalská Vlasta rod.Durgáčová, Rožňava Zoltána Fábryho 984/28 Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava