Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
2022025
Doplnená
16,00 € Lisa Jayne Majerová Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
12. September 2022
Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov
2022024
0,00 € Centrum voľného času Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
7. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
372022
240,00 € Turčiansky všešportový spolok Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
7. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
382022
360,00 € MZ-BETA, a.s. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
6. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
362022
256,00 € Ing. Martin Húska Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
5. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
352022
192,00 € Vladimír Budz Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
2. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
332022
384,00 € Lienka - ladybird Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
2. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
342022
256,00 € Ing. Anton Hutko Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
21. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_MP_PoP_ZŠ_055
2022019
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2022023
0,00 € Nadácia EPH Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
11. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022022
0,00 € Mesto Martin Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
21. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ - 2021-TCA-077
2022020
661,20 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
21. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+-2021-TCA-078
2022021
661,20 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
21. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
292022
487,50 € Prázdniny s Lacim s.r.o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
11. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
312022
0,00 € ATTACK Vrútky, o.z. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
11. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
322022
45,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov "Košútska 10, 12, 14" Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
4. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
1_2022
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Hurbanova 27, 036 01 Martin Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
2022018
3 000,00 € Nadácia Pontis Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
10. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení školy v prírode pre žiakov tretieho ročníka
2022017
9 804,00 € Martin Prokain Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
8. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022016
193,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin