Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Darovacia zmluva č. 291/114/0012
2022008
0,00 € Stefe Martin, a.s. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
29. Apríl 2022
Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve s údržbou a servisom FSMA č. 2006 11
2022011
0,00 € XPS, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
2022012
0,00 € Základná škola s materskou školou Stredná odborná škola pedagogická
24. Máj 2022
Rámcová kúpna zmluva
2022014
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
4. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
1_2022
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Hurbanova 27, 036 01 Martin Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
11. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
312022
0,00 € ATTACK Vrútky, o.z. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
21. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_MP_PoP_ZŠ_055
2022019
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
11. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022022
0,00 € Mesto Martin Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2022023
0,00 € Nadácia EPH Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
12. September 2022
Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácii s tým súvisiacich nákladov
2022024
0,00 € Centrum voľného času Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
29. September 2022
Dohoda o uskutočňovaní praktického vyučovania
2022026
0,00 € Odborné učilište Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
29. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení projektu "Dajme spolu gól" ZŠ
2022027
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
29. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení projektu "Dajme spolu gól" MŠ
2022028
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Vesela veda Slovensko o.z. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
8. November 2022
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení projektu "Po škole s McDonald´s Cupom"
2022030
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
7. December 2022
Zmluva o spolupráci
2022032
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
13. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2022
dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2022
0,00 € Materská škola Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
30. December 2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STRAVOVANIA PRE DETI V ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA
2022033
0,00 € Mesto Martin Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
11. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
92023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin MZ-BETA, a.s.
11. Január 2023
Zmluva o spolupráci č. 27/2022-23/FPV UMB-PP
2023001
0,00 € Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied UNB v BB Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin