Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
432023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin Bohuš Repáň
13. September 2023
Zmluva o spolupráci pri záujmovom vzdelávaní detí a mládeže a refundácií s tým súvisiacich nákladov
2023021
0,00 € Centrum voľného času Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
8. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
422023
0,00 € Základná škola s materskou školou ATTACK Vrútky, o.z.
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023020
0,00 € Bc. Romana Holotová Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
392023
306,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin Turčiansky všešportový spolok
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
402023
306,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin Ján Jadroň
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
459,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin MZ-BETA, a.s., Československej armády 6226/3, 036 01 Martin
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
382023
288,00 € Základná škola s materskou školou Vladimír Budz
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
362023
432,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin LIENKA - LADYBIRD o.z.
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
372023
Doplnená
288,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin Ing. Anton Hutko
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_437 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023016
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_173 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023017
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
30. August 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 1/2022 zo dňa 20.12.2021 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2023 o nájme nebytových priestorov
2023019
0,00 € Základná škola s materskou školou Materská škola
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
352023
0,00 € Základná škola s materskou školou Ing. Nina Ondríková
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023018
0,00 € Lisa Jayne Majerová Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
22. August 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VUB Biznis účet
2023015
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
27. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
2023008
0,00 € Evanjelická spojená škola Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
27. Júl 2023
Zmluva o financovaní nákladov na školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ č. 2022-TCA-33-CZ01-24
2023013
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
27. Júl 2023
Zmluva o financovaní nákladov na školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ č. 2022-TCA-33-CZ01-24
2023014
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
6. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
342023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin Veselá veda Slovensko o.z.