Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
106/2024
972,00 € SPOJE s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
62062023
1 000,00 € Nadácia SPP Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
121/2024
1 033,00 € Bc. Ján Oravec Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
116/2024
1 099,80 € Slovanet, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
25. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
107/2022
1 108,08 € Informačné centrum mladých Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Máj 2022
Návrh poistnej zmluvy č. 5519001840
5519001840
1 132,80 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
121/2023
1 232,00 € Bc. Oravec Ján Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. August 2022
Zmluva o vykonávaní služieb BOZP a CO
10/10/2017/746 - 2022
1 440,00 € PYROBOSS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. August 2023
Zmluva o vykonávaní služieb BOZP, OP a CO
01/10/2023/746
1 440,00 € PYROBOSS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2022/BIATLON
1 440,12 € FAN TEAM Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Február 2024
Darovací smluva na finanční dar
05022024
1 500,00 € Noark Electric Europe s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2022
Zmluva o prenájme
LA/RU/01/01/2023SOŠ IT
1 542,24 € NUBIUM, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o prenájme
LA/RU/01/01/2024/ Stredná odborná škola informačných technológií
1 542,24 € NUBIUM, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Apríl 2023
Darovacia zmluva
01/2023
1 549,90 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Január 2023
Nájomná zmluva
1553/2022/PS-ESM
1 863,90 € Mesto Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23220030
1 900,00 € Nadácia ZSE Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22220014
2 000,00 € Nadácia ZSE Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
106/2022
2 034,20 € 45607028 Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. November 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke
15/2022
2 189,60 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Jún 2022
Darovacia zmluva
06/2022
2 201,60 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica