Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Zmluva o nájme garáže
4/2024/GARÁŽ
75,00 € Ing. Jana Donovalová Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2023
Zmluva o nájme garáže
6/2024/GARÁŽ
75,00 € Mgr. art. Matej Opálený Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. Január 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802867926
83,79 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Máj 2022
Darovacia zmluva
03/2022
84,00 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
107/2023
90,00 € Informačné centrum mladých Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2023
Zmluva o nájme garáže
5/2024/GARÁŽ
90,00 € Ján Kasan Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. Február 2024
Zmluva o nájme nevytových priestorov
107/2024
90,00 € Informačné centrum mladých Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme garáže
4/2024/GARÁŽ
90,00 € Ing. Jana Donovalová Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme garáže
5/2024/GARÁŽ
90,00 € Ján Kasan Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme garáže
6/2024/GARÁŽ
90,00 € Mgr. art. Matej Opálený Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
24. Január 2023
Kúpna zmluva
3/2023
93,40 € Martin Lalík Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Jún 2022
Poistná zmluva
6801646180
101,56 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme garáže
5/2023
105,00 € Ján Kasan Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. Jún 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802353034
111,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. August 2022
Darovacia zmluva
7/22
115,00 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
131/2023
120,00 € GML Real s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
14. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
131/2024
120,00 € GML Real s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
12. Jún 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6803153961
121,54 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Október 2022
Poistná zmluva
6801956902
137,59 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Október 2022
Poistná zmluva
6801987097
137,59 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica