Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2022
50,00 € Vladimír FILO - autoškola Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Október 2023
Zmluva o spolupráci
1/2023
50,00 € Centrum komunitného organizovania Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. November 2023
Zmluva o realizácii výchovno-vzdelávacieho projektu "ElektroOdpad - Dopad 7"
7
50,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o.z. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
112/2023
60,00 € BBVET Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. Január 2023
Zmluva o nájme garáže
5/2023
60,00 € Ján Kasan Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytocýh priestorov - reklama na plote
112/2024
60,00 € BBVET Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Marec 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802964244
60,12 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Máj 2023
Darovacia zmluva
3/2023
60,38 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Január 2023
Poistná zmluva
6802060324
64,26 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Január 2023
Poistná zmluva
6802060209
65,16 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
15. Marec 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802112588
66,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - reklama na plote
7/2022/R
67,20 € Michal Kalina Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytocýh priestorov - reklama na plote
7/2024/R
67,20 € Michal Kalina Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Máj 2022
Poistná zmluva
6801567089
68,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Október 2022
Darovacia zmluva
8/2022
69,52 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Jún 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6803178489
69,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. December 2023
Zmluva o inzercii
81 123 0526
71,28 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. December 2023
Zmluva o inzercii
81 124 0010
71,28 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
10. Január 2024
Zmluva o inzercii
71 124 0016
71,28 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022
CVČ/2020-2025
72,15 € CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - JUNIOR Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica