Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600071160-ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. Marec 2024
Zmluva o odbere elektrickej energie
0220240032-000-00
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. Marec 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
4382/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
15. Máj 2024
Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office
832
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. Máj 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny
4600071160-ZoPaD
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Jún 2024
ZMLUVA o rezervácii a prenájme ubytovania
17062024
0,00 € Slovenský atletický zväz Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
25. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
10/2024
0,00 € SOŠ hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. November 2022
Poistná zmluva
6801995330
4,91 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802742814
5,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802749496
5,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. Marec 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802099686
9,83 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
12. Jún 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6803149019
13,14 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
17. Október 2022
Poistná zmluva
6801964344
14,74 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Október 2022
Poistná zmluva
6801987261
14,74 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Október 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802749371
16,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. Marec 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802097326
16,38 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. August 2022
Zmluva o inzercii
28 122 0151-3
17,28 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
3. Jún 2022
Poistná zmluva
6801576189
19,66 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. Máj 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6802226719
19,66 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Jún 2023
Poistná zmluva
6802279981
19,66 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica