Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
Zmluva o nájme
BB_SKO_B/2022
2 500,00 € SWAN, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Marec 2023
Zmluva o nájme
BB_SKO_B/2023
2 500,00 € SWAN, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
28. Marec 2024
Zmluva o nájme
BB_SKO_B/2024
2 500,00 € SWAN, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Máj 2024
Zmuva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
21052024
2 500,00 € Advice & Solution, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
23. Máj 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
21052024- Investícia 2
2 500,00 € Advice & Solution, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. December 2022
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb
´17/2022 LV
2 880,00 € BETEP, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Jún 2024
Smlouva o zajištění jazykového pobytu v zahraničí
11062024
3 465,00 € EuroPair, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
st3nli 2022/01
3 794,80 € st3nli s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Apríl 2022
Zmluv o poskytnutí služieb
3/2022
4 000,00 € Magdaléna Kicková Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
8/2023
4 000,00 € Magdaléna Kicková T.A.M - Trans Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
14. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
st3nli 2023/1
4 364,02 € st3nli s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
st3nli 2024/01
4 364,02 € st3nli s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Október 2022
Zmluva o dielo
11/2022
5 023,28 € Zdenko Makás - Zamal Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
8/2023
5 035,00 € ČSOB nadácia Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení SW produktov Microsoft
052023
5 040,00 € exe, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
9. September 2022
Zmluva o zabezpečení SW produktov Microsoft
Z-CSP-09-2021-1
5 463,36 € exe, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. Apríl 2023
Zmluva o výkone stavebného dozoru
09/2023
6 000,00 € INPRO - Ing. Robert Biro Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. November 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o výpožičke
15/2022
6 377,07 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov
0220230033-000-00
6 413,40 € Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov
0220240031-000-00
6 413,40 € Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica