Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Darovacia zmluva
20112023
7 020,00 € Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. September 2023
Dodatok k Zmluve o dielo
13/2023/P3 - STRECHA
8 264,93 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. September 2022
Kúpna zmluva
13092022
8 900,00 € BMTauto s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
9/2024
11 020,00 € EKOBAD, spol. s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
12. December 2022
Kúpna zmluva
16/2022/PC
12 741,60 € IT Life s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
3/2024/EL_PRÁCE_2
13 020,00 € VOSKO, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
20. December 2022
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy počas lyžiarskeho výcviku
18/2022/LV
14 058,00 € ZORA FAMILY s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy počas lyžiarskeho výcviku
12/2024/LV
18 864,00 € ZORA FAMILY s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
31. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
CVČ/2020-25
19 042,02 € CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - JUNIOR Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. Júl 2023
Dodatok č. 2
1/2023/D1/ZAT
21 540,26 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
15. December 2023
Smlouva o zájezdu
2401205
23 310,00 € ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
06/2022/PC
23 312,40 € IT Life s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Jún 2022
Dodatok č. 2
1/EYOF/2022
24 314,88 € BEGA, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. Júl 2023
Zmluva o dielo
13/2023/P3 - STRECHA
26 377,86 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
5. Október 2022
Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla
03102022
26 990,00 € Damix trade s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. Marec 2024
Kúpna zmluva
14.03.2024
29 499,00 € AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
7/2024
31 384,00 € BB-IT s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
6/2024/PODLAHY
32 150,00 € ANIS BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
1/2024/MAL
35 100,00 € Zdenko Makás - ZAMAL Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
18. Január 2024
Rámcová dohoda
2/2024/STAVEBNÉ PRÁCE HSV A PSV
36 000,00 € Ing. Chnápko Vladimír, Stavebné práce HSV a PSV Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica