Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Dodatok č. 1
8/2019
0,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. Marec 2023
Servisná a materiálová zmluva
5/2023
0,00 € AMICOMP BB s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
21032023
0,00 € SLOVANET, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
27. Apríl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
27042023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
4. Máj 2023
Darovacia zmluva
01/2023
0,00 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
15. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
10/2023
0,00 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Júl 2023
Dodatok č. 3
1/2019
0,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Júl 2023
Dodatok č. 2
8/2019
0,00 € DONLY-PENZION-FAJNNE, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
13. Júl 2023
Dodatok č. 1
1/2023/D1/ZAT
0,00 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
1. August 2023
Darovacia zmluva
04/2023
0,00 € Rada rodičov pri SOŠ IT Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. August 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600069166 - ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
25. August 2023
Zmluva o dielo
13/2023/P3 - STRECHA
0,00 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
6. September 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
962/2023
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
14. September 2023
Darovacia zmluva
CC/23/13
0,00 € Siemens s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
27. September 2023
Zmluva o službách VIAMO
E-23124
0,00 € VIAMO, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
051/2/2024
0,00 € Mgr. Atila Barus Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
19. December 2023
Dodatok k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke eleektriny
1442/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
21. December 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5151077392
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
26. Január 2024
Zmluva o právnej pomoci
22012024
0,00 € Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
003/SOS IT/2024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica