Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1250
60,00 € MVDr. Štefan Šimko, CSc. Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022.
1254
60,00 € MAJA n.o. Obec Lieskovec
14. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1261
60,00 € Jana Žiaková Obec Lieskovec
15. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1264
60,00 € Anna Lihocká Obec Lieskovec
17. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1292
60,00 € JUDr. Anna Puchovänová Obec Lieskovec
17. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1293
60,00 € Mária Jankovská Obec Lieskovec
18. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1295
60,00 € Ľudmila Balážová Obec Lieskovec
2. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1309
60,00 € Žiaková Janka Obec Lieskovec
20. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1340
60,00 € Šudila Vladimír Obec Lieskovec
15. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1380
60,00 € Ostrolucký Miroslav Obec Lieskovec
15. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1381
60,00 € Gáfriková Nataša Obec Lieskovec
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1387
60,00 € MAJA n.o. Obec Lieskovec
9. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1402
60,00 € Polóni Ján Obec Lieskovec
26. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1415
60,00 € Stolár Milan, Ing. Obec Lieskovec
12. Júl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1424
60,00 € Šuchaňová Anna Obec Lieskovec
6. September 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1442
60,00 € Ťavodová Anna Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1493
60,00 € Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa Obec Lieskovec
17. Máj 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1078
50,00 € Tischler Karol, Višňovského 2515/9, Zvolen Obec Lieskovec
29. Jún 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1090
50,00 € Henrieta Sámalová Obec Lieskovec
21. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1153
45,00 € Marianna Kováčová Obec Lieskovec