Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1197
75,00 € Mária Jankovská Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1206
75,00 € Kvetoslava Žiaková Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1251
75,00 € Jana Hudecová Obec Lieskovec
29. Júl 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1098
60,00 € Anton Národa Obec Lieskovec
21. September 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1112
60,00 € Anna Barusová Obec Lieskovec
5. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1122
60,00 € Elena Mojžišová Obec Lieskovec
10. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1127
60,00 € Ing. Ján Jankovský, Hrádocká 19, 962 21 Lieskovec Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1134
60,00 € Ľubomír Kováč Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1139
60,00 € Ing. Juraj Mikleš Obec Lieskovec
18. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1148
60,00 € Mária Šovcová Obec Lieskovec
21. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1151
60,00 € Milan Terem,Medzi Hrušky č. 2867/14,962 21 Lieskovec Obec Lieskovec
21. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1152
60,00 € Ing. Jozef Ulianko Obec Lieskovec
24. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1158
60,00 € Miloš Bodnár Obec Lieskovec
27. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1163
60,00 € Marta Jankovská Obec Lieskovec
4. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1176
60,00 € Marta Striežová Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1208
60,00 € Ivan Krištof Obec Lieskovec
23. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1223
60,00 € Zuzana Petrášová Obec Lieskovec
5. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1232
60,00 € Mgr. Miloš Halaj Obec Lieskovec
5. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1234
60,00 € Osúchová Helena Obec Lieskovec
7. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1240
60,00 € Anna Szekanová Obec Lieskovec