Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1474
120,00 € Miklešová Anna Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1138
105,00 € Anna Chlebničanová Obec Lieskovec
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
1393
105,00 € Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM Obec Lieskovec
25. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1298
100,00 € Laluhová Mária Obec Lieskovec
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1360
100,00 € Jakubcová Anna, Ing. Obec Lieskovec
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1363
100,00 € Pivarči Ján Obec Lieskovec
17. Máj 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1384
100,00 € Žiak Ondrej, Ing. Obec Lieskovec
27. Júl 2023
Nájomná zmluva
1432
100,00 € SCVČ QUO VADIS Obec Lieskovec
21. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme za hrobové miesto
1437
100,00 € Mlynárček Pavel Obec Lieskovec
28. December 2023
Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do útulku.
1509
100,00 € pefima s.r.o., SNP 138/80, 96201 Zvolenská Slatina Obec Lieskovec
22. September 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1113
90,00 € Mgr. Vlasta Rondzíková Obec Lieskovec
14. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1195
90,00 € Pavel Ištván Obec Lieskovec
22. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1211
90,00 € Mária Kmeťová Obec Lieskovec
23. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022.
1221
90,00 € INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen Obec Lieskovec
5. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1233
90,00 € Dušan Černý Obec Lieskovec
5. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1235
90,00 € Ing. Jaroslav Ostrolucký Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1499
90,00 € Základná škola sv. Dominika Sávia Obec Lieskovec
14. December 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1260
80,00 € HEX-STAV, s.r.o., Hronská 1, 96001 Zvolen Obec Lieskovec
11. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1284
80,00 € Jombíková Anna Obec Lieskovec
15. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1315
80,00 € Lietava Vladimír Obec Lieskovec