Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1503
360,00 € Quo Vadis - súkromné centrum voľného času Obec Lieskovec
8. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1106
320,00 € Ing. Eva Havlíková Obec Lieskovec
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1507
300,00 € Mesto Zvolen Obec Lieskovec
12. Október 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1473
260,00 € Puchovanová Adriana Obec Lieskovec
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1500
240,00 € INTEXCOM s.r.o. Obec Lieskovec
4. Júl 2022
Zmluva o dielo
1094
200,00 € Norbert Cvik Obec Lieskovec
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí vecí do užívania.
1390
200,00 € MFK Zvolen, a.s. Obec Lieskovec
13. September 2023
Zmluva o dielo
1457
200,00 € Skatepark Detva o.z., Vlkanovská 520/168, 976 31 Vlkanová Obec Lieskovec
13. Marec 2024
Nájomná zmluva - prenájom KD
1551
195,00 € Stredoslovenský tenisový zväz Obec Lieskovec
18. Júl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1428
180,00 € Janotová Mária, Ing. Obec Lieskovec
6. Október 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - amfiteáter
1124
160,00 € Michal Turay, Lieskovec, Horná 2788/51 Obec Lieskovec
31. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1308
160,00 € Kubištová Viera Obec Lieskovec
23. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom KD
1343
155,00 € Stredoslovenský tenisový zväz Obec Lieskovec
12. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1287
140,00 € Ján Žiak Obec Lieskovec
13. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1288
140,00 € Schönová Alena Obec Lieskovec
18. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022.
1149
120,00 € Základná škola sv. Dominika Sávia Obec Lieskovec
24. Október 2022
Kúpna zmluva
1159
120,00 € Ivan Zaorálek Obec Lieskovec
12. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1286
120,00 € Ľubomír Ondrejka Obec Lieskovec
30. Máj 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1389
120,00 € Miklian Ján Obec Lieskovec
7. September 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1444
120,00 € Igríniová Ľubica, Ing. Obec Lieskovec