Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1578
20,00 € Majerová Anna Obec Lieskovec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1592
20,00 € Ľubica Vodislavská Obec Lieskovec
12. Apríl 2022
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve
1068
15,00 € Mgr. Vlasta Rondzíková Obec Lieskovec
17. Jún 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1087
15,00 € Lenka Oračková Obec Lieskovec- Obecný úrad Lieskovec, Na Barinách 2,962 21 Lieskovec
1. Júl 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1093
15,00 € Božena Berkyová Obec Lieskovec
12. September 2022
DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve o hrobovom mieste
1109
15,00 € Ján Miklian Obec Lieskovec
10. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1129
15,00 € Svitek Jaroslav Obec Lieskovec
17. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1144
15,00 € Ivana Hlavatá Obec Lieskovec
17. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1145
15,00 € Mária Glaichová Obec Lieskovec
14. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1193
15,00 € Mária Krahulcová Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1199
15,00 € Emília Dvorská Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1200
15,00 € Anna Puchovanová Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1201
15,00 € Mária Gombalová Obec Lieskovec
22. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1217
15,00 € Elena Nedeliaková Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1245
15,00 € Miroslav Styk Obec Lieskovec
15. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1263
15,00 € Jana Jankovská Obec Lieskovec
15. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1267
15,00 € Hrončiaková Drahuša Obec Lieskovec
30. December 2022
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu - dodatok č. 13
1275
0,60 € Mesto Zvolen, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen Obec Lieskovec
12. Apríl 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1066
0,00 € OŠK MEDÁRI Lieskovec zastúpené Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom Obec Lieskovec
12. Apríl 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1067
0,00 € Karabinoš Jozef Obec Lieskovec