Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1401
20,00 € Murín Rastislav Obec Lieskovec
22. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1413
20,00 € Labanc Miroslav Obec Lieskovec
26. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1414
20,00 € Šramko Ján, Ing. Obec Lieskovec
28. Jún 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1417
20,00 € Koreň Martin Obec Lieskovec
28. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1418
20,00 € Bodnárová Vladimíra Obec Lieskovec
14. Júl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1426
20,00 € Výbochová Iveta Obec Lieskovec
31. Júl 2023
Nájomná zmluva
1435
20,00 € Krbušíková Margita Obec Lieskovec
21. August 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1438
20,00 € Ondrejková Darina Obec Lieskovec
21. August 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1439
20,00 € Blaško Jaroslav Obec Lieskovec
11. September 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1450
20,00 € Koniar Andrej, Ing. Obec Lieskovec
14. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
1458
20,00 € Francistiová Anna Obec Lieskovec
6. Október 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1472
20,00 € Gašparová Jana Obec Lieskovec
23. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1479
20,00 € Habčáková Mária Obec Lieskovec
30. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1483
20,00 € Langošová Jana Obec Lieskovec
8. November 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1488
20,00 € Mlynáriková Eva Obec Lieskovec
10. November 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1489
20,00 € Wydra Anna Obec Lieskovec
6. December 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1492
20,00 € Kováč Rudolf Obec Lieskovec
6. December 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1495
20,00 € Bohuš Igor Obec Lieskovec
6. Február 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1532
20,00 € Petrincová Adriana Obec Lieskovec
6. Marec 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1548
20,00 € Vidová Anna, Mgr. Obec Lieskovec