Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1276
30,00 € Dobšinský Marián Obec Lieskovec
4. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1278
30,00 € Eva Kováčová Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1497
30,00 € MAJA n.o. Obec Lieskovec
16. Jún 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál
1084
20,00 € Nedelková Petra, Ing. Obec Lieskovec
10. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1280
20,00 € Mária Beňová Obec Lieskovec
11. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1283
20,00 € Laluhová Jana Obec Lieskovec
25. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1299
20,00 € Árvay Peter, JUDr. Obec Lieskovec
15. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1316
20,00 € Petráš Pavel Obec Lieskovec
17. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1318
20,00 € Krištof Ivan Obec Lieskovec
27. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1327
20,00 € Machayová Mária PhDr. Obec Lieskovec
7. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1330
20,00 € Majerová Anna Obec Lieskovec
17. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1338
20,00 € Koreňová Anna Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1348
20,00 € Mlynárik Igor Obec Lieskovec
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1356
20,00 € Koreň Pavel Obec Lieskovec
3. Máj 2023
Dodatok č.1- k nájomnej zmluve za hrob. miesto
1368
20,00 € Barboriaková Alena Obec Lieskovec
9. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1372
20,00 € Zdechovanová Eva Obec Lieskovec
16. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1383
20,00 € Horniaková Zuzana Obec Lieskovec
17. Máj 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1385
20,00 € Dekrétová Eva Obec Lieskovec
29. Máj 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1388
20,00 € Šályová Emília Obec Lieskovec
9. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1401
20,00 € Murín Rastislav Obec Lieskovec