Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1225
30,00 € Eva Filipová Obec Lieskovec
29. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1229
30,00 € Emília Dvorská Obec Lieskovec
5. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1236
30,00 € Šovčíková Anna Obec Lieskovec
7. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1238
30,00 € Jankovský Pavel Obec Lieskovec
7. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1239
30,00 € Oľga Šoucová Obec Lieskovec
7. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1241
30,00 € Peter Trizna Obec Lieskovec
7. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1242
30,00 € Kuzmová Valéria Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1244
30,00 € Plena Ján Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1248
30,00 € Emília Miklešová Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1249
30,00 € Ing. Branislav Horniak Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1252
30,00 € Melicher Karol Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1253
30,00 € Anna Šandrovicová, Pod Hájom 728/5, Zvolenská Slatina Obec Lieskovec
14. December 2022
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1258
30,00 € Mária Kulišiaková Obec Lieskovec
14. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1259
30,00 € Chlpošová Mária Obec Lieskovec
15. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1262
30,00 € Jankovský Ondrej Obec Lieskovec
15. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1266
30,00 € Viera Horniaková Obec Lieskovec
19. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1269
30,00 € Magdaléna Horniaková Obec Lieskovec
19. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1269
30,00 € Magdaléna Horniaková Obec Lieskovec
19. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1270
30,00 € Valach Miroslav Obec Lieskovec
22. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1271
30,00 € Vrtielka Ján, Ing. Obec Lieskovec