Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 2
1185
30,00 € Mária Šovcová Obec Lieskovec
10. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1186
30,00 € Ján Škriniar Obec Lieskovec
10. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1187
30,00 € Zuzana Horniaková Obec Lieskovec
14. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1191
30,00 € Ján Láska Obec Lieskovec
14. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1190
30,00 € Daniela Macková Obec Lieskovec
14. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1192
30,00 € Anna Hutníková Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1196
30,00 € Pavel Števka Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1202
30,00 € Ondrej Puchovan Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1203
30,00 € Igor Trizna Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1204
30,00 € Rudolf Kučera Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1205
30,00 € Milan Mlynarčik Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1207
30,00 € Mgr. Svetozár Mikleš Obec Lieskovec
22. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1210
30,00 € Martin Polaček Obec Lieskovec
22. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1212
30,00 € Mária Horniaková Obec Lieskovec
22. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1213
30,00 € Brnčová Alena Obec Lieskovec
22. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1215
30,00 € Ondrej Žitniak Obec Lieskovec
22. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1216
30,00 € Zlatica Mojžišová Obec Lieskovec
22. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1218
30,00 € Jozef Gombala Obec Lieskovec
23. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1222
30,00 € Pavel Lietava Obec Lieskovec
23. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1224
30,00 € Ing. Andrej Kováč Obec Lieskovec