Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1576
40,00 € Horniak Ivan Obec Lieskovec
14. Máj 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1579
40,00 € Merčiak Štefan Obec Lieskovec
12. Jún 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1589
40,00 € Jankovský Ján, Ing.arch. Obec Lieskovec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1591
40,00 € Linhartová Katarína Obec Lieskovec
19. Jún 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1596
40,00 € Margočová Mária Obec Lieskovec
12. Máj 2022
Zmluva č. 06/2022 PCO
1077
33,00 € T.R.I.M.S Security Obec Lieskovec
20. Apríl 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1072
30,00 € Miroslav Porubský Obec Lieskovec
16. Jún 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1085
30,00 € Rastislav Gáborčík Obec Lieskovec
26. August 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č.1
1105
30,00 € Gašková Eleonóra Obec Lieskovec
23. September 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1114
30,00 € Zdena Tomancová Obec Lieskovec
4. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1119
30,00 € Gabriela Némethová Obec Lieskovec
5. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1121
30,00 € Ondrej Šouc Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1130
30,00 € Ján Vrtík Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1131
30,00 € Anna Turoňová Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1132
30,00 € Adriena Pallová Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1133
30,00 € Ing. Peter Ťavoda Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1135
30,00 € Ján Hronec Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1136
30,00 € Ľuboš Miklian Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1137
30,00 € MUDr. Zuzana Oravcová Obec Lieskovec
13. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1140
30,00 € Ondrejková Alžbeta Obec Lieskovec