Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Bezodplatná výpožička hnuteľného majetku - materiál civilnej ochrany
149/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
28. Február 2023
Pozemok pod garážou na Vetvárskej ul. - zmena nájomného
153/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
28. Február 2023
Dodatok č. 5 - zmena nájomného
152/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
28. Február 2023
Dodatok č. 4 - zmena nájomného
151/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
28. Február 2023
Poskytovanie právnych služieb
150/2023
0,00 € Advokátska kancelária ŠROBÁR, Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
1. Marec 2023
Dodatok č. 12 zmena nájomného
154/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Pavol Fekete - SILADOTYKU
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
155/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
1. Marec 2023
Dodatok č. 5 zmena nájomného
157/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
1. Marec 2023
Dodatok č. 2 zmena nájomného
156/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
2. Marec 2023
Nájomný byt - Štipala Erik
159/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Marec 2023
Nájom bytu _Gubár Alexander
163/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Marec 2023
Nájomný byt_Szabová Iveta
164/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Marec 2023
Nájomný byt_Zechmeistrová Patrícia
165/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
6. Marec 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
169/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
6. Marec 2023
Dodatok č. 1 zmena nájomného
170/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Thorpe BA ,s.r.o
10. Marec 2023
Dodatok č.2 zmena nájomného
172/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
10. Marec 2023
Nájom pozemku na Trojičnom nám. zmena nájomného
173/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
10. Marec 2023
Dodatok č. 5 zmena nájomného
174/2023
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
10. Marec 2023
Sploločenská sála
175/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Základná škola s materskou ško
13. Marec 2023
Dodatok č. 3 zmena nájomného
177/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba